रुखबाट निस्किएको पानीको धारोले वैज्ञानिक नै हैरान !