कोरोनाभाइरसः अमेरिकाबाट विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिँदै आएको रकम रोक्का